Care & Tips

ผ้าปูที่นอนยิ่ง Thread Count สูงก็ยิ่งดี จริงหรือ?

ส่วนใหญ่คนจะเลือกซื้อชุดผ้าปูที่นอนใหม่ที่มีจำนวนเส้นด้าย Thread Counts (TC) สูง ๆ ไว้ก่อน เพราะคิดว่าคุณภาพต้องดีกว่าแต่ความจริงแล้วการดูที่จำนวนเส้นด้ายไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ใช้พิจารณาเสมอไป เนื่องจากปัจจัยอื่นๆก็สำคัญ เช่นชนิดของผ้า และวิธีทอ แต่จำนวนเส้นด้ายเองก็เป็นสิ่งที่เราควรเข้าใจว่ามีที่มาอย่างไร

จำนวนเส้นด้ายมากกว่า ไม่ได้แปลว่าดีกว่า หากใช้ด้ายเกลียว!

ผ้าที่คุณภาพสูงจะใช้เส้นด้ายที่มี 1 เส้น (Single-ply) ส่วนการใช้ด้ายเกลียว (Multi-ply) โดยการเอาเส้นด้ายหลายเส้นพันกันเป็นเกลียวกันให้เป็นเส้นเดียว จะทำให้คำนวณแล้วได้จำนวนเส้นด้ายที่มีตัวเลขสูง ๆ แต่ด้ายเกลียวมักใช้เส้นใยที่คุณภาพต่ำมาพันเกลียวเข้าด้วยกัน ผ้าจึงไม่ทนทาน

ยกตัวอย่างเช่น ผ้า 720 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้ว อาจมีแค่ 120 เส้นด้ายในแนวนอน 1 นิ้ว กับ 120 เส้นด้ายในแนวตั้ง 1 นิ้ว แต่มีการใช้ด้ายเกลียวที่มี 3 เส้นถูกพันเกลียวเข้าด้วยกัน จึงทำให้จำนวนเส้นด้ายเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่า (240x3 = 720 เส้นด้าย) ซึ่งจริงๆคือ240 TC แต่นับอีกแบบเป็น 720 TC

ดังนั้นผ้าที่มีจำนวนเส้นด้ายเป็น 1,000 เส้น จึงไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพที่สูงเสมอไป เป็นการใช้ตัวเลขในเชิงการตลาดให้ดูเยอะมากกว่า ส่วนจะทราบได้อย่างไรนั้นว่าผ้าใช้ด้ายเดี่ยว หรือด้ายเกลียว ให้ลองใช้การจับสัมผัสความนุ่มของเนื้อผ้าค่ะ

จำนวนเส้นด้ายที่เหมาะสำหรับชุดผ้าปูที่นอนควรเป็นเท่าไร ?

‍ช่วงที่ดีคือ 200 ถึง 400 จำนวนเส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วโดยที่ 200 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วจะแข็งแรงเพียงพอที่จะทำผ้าปูที่นอน ในขณะที่ 300 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่า และ 400 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วขึ้นไป จะให้ความสัมผัสที่นุ่มนวลแล้ว ยังได้เรื่องของความเงาของผ้า และความเนียนลื่นน่าสัมผัสยิ่งขึ้น ชุดผ้าปูที่นอนคอลเลกชัน Harmony ผลิตจากผ้าที่มีจำนวนเส้น ด้ายสูงถึง 400 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้ว (หรือ 700 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซ็นติเมตร) และใช้เส้นด้ายแบบ Single-Ply yarn เพื่อให้ได้ผ้าที่มีคุณภาพสูง ให้ลูกค้าได้สัมผัสนุ่ม หลับสบายตลอดคืนค่ะ

หมายเหตุ: ส่วนการหาจำนวนเส้นด้ายใช้วิธีคำนวณง่ายๆดังนี้ค่ะ

จำนวนเส้นด้าย (Thread Count) หมายถึงจำนวนเส้นด้ายรวมของจำนวนเส้นด้ายที่ทอในแนวนอน (จากซ้ายไปขวา, Weft yarn) กับ จำนวนเส้นด้ายที่ทอในแนวตั้ง (จากบนลงล่าง, Warf yarn) บนพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว ยกตัวอย่างเช่น 140 เส้นด้ายในแนวนอน 1 นิ้ว กับ 120 เส้นด้ายในแนวตั้ง 1 นิ้ว ทำให้จำนวนเส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วคือ 260  (หรือที่ เรียกว่า 260 Thread Count)

แชร์

กลับ