Care & Tips

Thread Count หรือ จำนวนเส้นด้าย คืออะไร?

ยิ่งจำนวนเส้นด้ายสูงมากเท่าไร คุณภาพของผืนผ้าก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยเท่านั้น

เวลาเราเลือกซื้อชุดผ้าปูที่นอนใหม่ สิ่งที่มองบนเห็นอย่างแรกบนฉลากสินค้า คือ ประเภทของผ้า และ จำนวนเส้นด้าย (Thread Counts) ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนจะเลือกซื้อชุดผ้าปูที่นอนใหม่ที่มีจำนวนเส้นด้ายสูง ๆ ไว้ก่อน เพราะคิดว่าคุณภาพต้องดีกว่าสินค้าที่มีจำนวนเส้นด้ายต่ำอย่างแน่นอน แต่ตามจริงแล้วการดูที่จำนวนเส้นด้ายก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ใช้พิจารณาในการซื้อชุดผ้าปูที่นอนใหม่เสมอไป เนื่องจากความสามารถในการระบายอากาศของผ้าปูที่นอนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าผ้าที่ใช้ทำมาจากผ้าผ้าย ผ้าลินิน หรือผ้าฝ้ายที่มีส่วนผสมโพลีเอสเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญมากเช่นกันในการพิจารณาเลือกชุดผ้าปูที่นอน หากแต่จำนวนเส้นด้ายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคควรเข้าใจว่าตัวเลขจำนวนเส้นด้ายบนฉลากของสินค้านั้น มันมาได้อย่างไร ก็จะทำให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อชุดผ้าปูที่นอนใหม่ได้อย่างมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น

จำนวนเส้นด้ายบนผืนผ้า คำนวนอย่างไร?

จำนวนเส้นด้าย (Thread Count, หรือ ตัวย่อ TC) หมายถึงจำนวนเส้นด้ายรวมของจำนวนเส้นด้ายที่ทอในแนวนอน (จากซ้ายไปขวา, Weft yarn) กับ จำนวนเส้นด้ายที่ทอในแนวตั้ง (จากบนลงล่าง, Warf yarn) บนพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว ยกตัวอย่างเช่น 140 เส้นด้ายในแนวนอน 1 นิ้ว กับ 120 เส้นด้ายในแนวตั้ง 1 นิ้ว ทำให้จำนวนเส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วคือ 260  (หรือที่ เรียกว่า 260 Thread Count)

อะไรคือด้ายเกลียว และมันดีจริงหรือ ?

จำนวนเส้นด้ายยังหมายรวมถึงการที่โครงสร้างด้ายเป็นเส้นด้ายที่มี 1 เส้น (single-ply yarn) หรือด้ายเกลียว (multi-ply yarns, โดยการเอาเส้นด้ายหลายเส้นพันกันเป็นเกลียวกันให้เป็นเส้นเดียว) บางผู้ผลิตจะใช้วิธีทำให้จำนวนเส้นด้ายมีตัวเลขสูง ๆ โดยการใช้ด้ายเกลียวมาเป็นด้ายทอ ยกตัวอย่างเช่น ผ้า 720 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้ว อาจมีแค่ 120 เส้นด้ายในแนวนอน 1 นิ้ว กับ 120 เส้นด้ายในแนวตั้ง 1 นิ้ว แต่มีการใช้ด้ายเกลียวที่มี 3 เส้นถูกพันเกลียวเข้าด้วยกัน จึงทำให้จำนวนเส้นด้ายเพิ่มมากขึ้นเป็น 3 เท่า (240x3 = 720 เส้นด้าย) ในกรณีนี้ ด้ายเกลียวที่เอามาใช้มักใช้เส้นใยฝ้ายที่คุณภาพต่ำมาพันเกลียวเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ด้ายที่แข็งแรง แต่จริง ๆ แล้ว ความทนทานของด้ายเกลียวย่อมน้อยกว่าผ้าปูที่นอนที่ทำมาจากเส้นด้ายที่มี 1 เส้นเสียอีก ดังนั้น ชุดผ้าปูที่นอนที่มีจำนวนเส้นด้ายเป็น 1,000 เส้น หรือ มากกว่า จึงไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณภาพที่สูงเสมอไป

จำนวนเส้นด้ายที่เหมาะสำหรับชุดผ้าปูที่นอนควรเป็นเท่าไร ?

ช่วงที่ดีคือ 200 ถึง 400 จำนวนเส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วโดยที่ 200 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วจะแข็งแรงเพียงพอที่จะทำผ้าปูที่นอน ในขณะที่ 300 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลกว่า และ 400 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้วขึ้นไป จะให้ความสัมผัสที่นุ่มนวลแล้ว ยังได้เรื่องของความเงาของผ้า และความเนียนลื่นน่าสัมผัสยิ่งขึ้น

ชุดผ้าปูที่นอนคอลเลกชัน Harmony ผลิตจากผ้าที่มีจำนวนเส้น ด้ายสูงถึง 400 เส้นด้ายต่อ 1 ตารางนิ้ว (หรือ 700 เส้นด้ายต่อ 10 ตารางเซ็นติเมตร) เพราะ Aspire อยากให้คุณได้ผ่อนคลายเมื่อได้นอนบนผ้าที่มีความนุ่มลื่น เนียน เมื่อสัมผัสแตะผิวกาย และนอกจากนี้ Aspire ยังคัดสรรผ้าที่ผลิตจากเส้นด้ายใยฝ้าย ธรรมชาติ 100% แบบ 1 เส้น (single-ply) เพราะผ้าฝ้าย 100% นั้นให้ความสามารถในการระบายอากาศของผ้าปูที่นอนได้ดีที่สุด เพื่อคุณภาพที่ดีในการนอนของคุณ

แชร์

กลับ