การรับรอง OEKO-TEX คืออะไร?

Aspire ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์สิ่งทอที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex 100 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สารพิษรวมถึงสารต้องห้ามและสารที่ถูกจำกัดตามกฎหมายผลิตภัณฑ์เคมีที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพตลอดจนแนวทางเกี่ยวกับสุขอนามัย

STANDARD 100 โดย OEKO-TEX® จึงเป็นฉลากผลิตภัณฑ์อิสระสากลสำหรับสิ่งทอทุกประเภทที่ผ่านการทดสอบสารเคมีอันตรายที่อยู่ในกระบวนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการผลิตเส้นใยการย้อมเส้นด้าย การถักทอ ตลอดไปจนถึงการตกแต่งผ้า จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพราะAspire คำนึงถึงโลกที่ดีและสุขภาพของคุณที่ดีด้วย 

ผ้าที่ได้รับการรับรอง Oeko-Tex 100 ได้แก่
ผ้าที่ไม่มีสีย้อมและสีที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง MAK-grupos III A1 y III A2
• ผ้าที่ผ่านการทดสอบเพื่อยืนยันว่าไม่มียาฆ่าแมลงและคลอรีนฟีนอล
• ผ้าที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบการไม่ปล่อยโลหะหนักภายใต้สภาวะเหงื่อเทียม
• ผ้าที่ปราศจากฟอร์มาลดีไฮด์หรือผ้าที่มีร่องรอยต่ำกว่าขีด จำกัด ทางกฎหมายที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญ
• ผ้าที่มีค่า pH ที่เป็นมิตรต่อผิวหนังปราศจากสารคลอโรอินทรีย์
• ผ้าที่ไม่มีส่วนผสมของสารชีวภาพ

การรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex จึงก่อให้เกิดความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สูงสุดที่ทางแบรนด์ Aspire อยากให้ผู้บริโภคทุกคนมีสุขภาพที่ดี

แชร์

กลับ